LOCK YOUR EYES

ON YOUR CAREER

BT ARENA | 11 - 12 MARTIE MARCH

Eveniment de carieră Career event

JobShop®

JobShop® rămâne un eveniment vital pentru comunitatea din Cluj-Napoca, marcând acum cea de-a 30-a ediție a sa. În cadrul evenimentului, participanții au oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții celor mai importante companii, în timpul celor două zile de standuri expoziționale. Pe lângă aceasta, participanții au acces la workshop-uri interactive susținute de companii de renume, oferindu-le șansa de a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele practice în domeniul lor de interes. Această experiență unică permite participanților să își construiască conexiuni valoroase și să își exploreze opțiunile de carieră într-un mediu dinamic și stimulativ. JobShop® remains a vital event for the Cluj-Napoca community, now marking its 30th edition. During the event, participants have the opportunity to interact directly with representatives from top companies during the two days of exhibition stands. Additionally, participants have access to interactive workshops conducted by renowned companies, providing them with the chance to develop practical skills and knowledge in their field of interest. This unique experience allows participants to build valuable connections and explore career options in a dynamic and stimulating environment.
De la studenți, pentru studenți By Students, For Students

800

Cu un impact deosebit asupra comunității noastre academice, JobShop® atrage în mod constant un număr impresionant de participanți. Anul trecut, evenimentul nostru a adunat aproximativ 800 de participanți, reflectând astfel interesul crescut al studenților pentru oportunitățile de carieră și dezvoltare profesională pe care le oferim. Suntem mândri să continuăm să servim ca punte între studenți și industrie! With a significant impact on our academic community, JobShop® consistently attracts an impressive number of participants. Last year, our event gathered approximately 800 participants, reflecting the increased interest of students in the career and professional development opportunities we offer. We are proud to continue to serve as a bridge between students and industry!

22

Ne mândrim să confirmăm colaborarea noastră strânsă cu 22 de companii partenere care au participat la ediția noastră anterioară, reflectând angajamentul nostru față de studenți și susținerea noastră fermă pentru dezvoltarea lor profesională. Aceste parteneriate solide demonstrează nu numai relația noastră stabilă cu studenții, ci și legătura puternică pe care am dezvoltat-o cu companiile din diverse domenii. Suntem dedicați să oferim oportunități valoroase și resurse semnificative studenților noștri, contribuind la reușita și creșterea lor profesională. We are proud to confirm our close collaboration with 22 partner companies that participated in our previous edition, reflecting our commitment to students and our strong support for their professional development. These solid partnerships demonstrate not only our stable relationship with students but also the strong connection we have developed with companies from various fields. We are dedicated to providing valuable opportunities and meaningful resources to our students, contributing to their success and professional growth.

30

În cadrul celei de-a 30-a ediții a JobShop-ului, ne bucurăm să aducem în atenția comunității noastre un eveniment deosebit. Această aniversare marchează nu doar o tradiție îndelungată în Cluj-Napoca, ci și angajamentul nostru constant față de studenți și cariera lor. Continuăm să ne străduim să oferim o experiență valoroasă, conectându-i pe tineri cu oportunități profesionale remarcabile și pregătindu-i pentru succesul viitorului lor. At the 30th edition of JobShop, we are excited to bring a special event to our community. This anniversary marks not only a longstanding tradition in Cluj-Napoca but also our constant commitment to students and their careers. We continue to strive to provide a valuable experience, connecting young people with remarkable professional opportunities and preparing them for future success.

POZELE DIN EDITIA '24 PHOTO GALLERY OF '24 EDITION
Accepți provocarea?
Conectează-te cu succesul!
Accept the challenge?
Connect with success!
Light up your career path

HOW TO START-UP

7 MARTIE MARCH

Dacă visezi să devii antreprenor de succes și să te implici în lumea business-ului, atunci How to Start-Up este evenimentul perfect pentru tine! Participă la o conferință captivantă cu antreprenori de succes și află totul despre procesul de naștere și evoluție al unei companii. Descoperă cum să transformi o idee în realitate și explorează lumea start-up-urilor alături de noi! If you dream of becoming a successful entrepreneur and getting involved in the business world, then How to Start-Up is the perfect event for you! Join an exciting conference with successful entrepreneurs and learn all about the process of starting and evolving a company. Discover how to turn an idea into reality and explore the world of start-ups with us! Înscrie-te aici! Register here!